Trụ sở chính: 148 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

DỰ ÁN

Ý TƯỞNG CỦA BẠN - THỬ THÁCH CỦA CHÚNG TÔI

TOGETHER WE BUILD THE BETTER FUTURE


 • Cargill

 • Diện tích:
 • Chủ sở hữu:
 • Địa điểm: Vietnam
 • CJ vina

 • Diện tích:
 • Chủ sở hữu:
 • Địa điểm: Vietnam
 • SAF VIET

 • Diện tích:
 • Chủ sở hữu:
 • Địa điểm: Vietnam
 • MRT 7 STATION 6

 • Diện tích: 15,000 m2
 • Chủ sở hữu: San Miguel Corporation
 • Địa điểm: Philippines
HOTLINE
(+84) 767676170
CONTACT US
NOW