Trụ sở chính: 148 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Thiết kế

thiết kế cơ cở

concept design

thiết kế sơ bộ

proposal drawing

thiết kế trình duyệt và shop drawing

approval & shop drawing design
 

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

 
HOTLINE
(+84) 767676170
CONTACT US
NOW