Trụ sở chính: 148 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

  • HANACOBI

  • Diện tích: 30,000 m2
  • Chủ sở hữu: Lock & Lock Vietnam
  • Địa điểm: Vietnam
  • 1
  • 2