Dự án
Thông tin dự án

DỰ ÁN SAGAWA

Khách hàng: Sagawa Express Co., Ltd Khu vực: The South Area Địa điểm: Nhon Trach IP, Dong Nai, Vietnam Khu vực: 20.000 m2

1 2 3 4