Dự án
Thông tin dự án

Dự án khu phức hợp Onehub Sài Gòn

Khách hàng: Ascendas Saigon Bund Khu vực: The South Area Địa điểm: HCMC, Vietnam Khu vực: 3.000 sq meters

1 2 3 4 5