Dự án
Thông tin dự án

Konoike Transportation Project

Khách hàng: Konoike Construciton Co., Ltd Khu vực: The Others Địa điểm: Thilawa, Yangon, Myanmar Khu vực: 3,220 m2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11