HCMC Head Office: 148 Phan Xich Long St., Ward 7, Phu Nhuan Dist., HCMC

Tags: Đặc điểm nhà thép tiền chế