Dự án
Tên dự án: Dự án Trung tâm triển lãm và hội nghị quốc tế Khu vực: The Others Khách hàng: Go Viet Địa điểm: Vietnam
Tên dự án: Dự án Kingwood Khu vực: The Others Khách hàng: Kingwood Địa điểm: Vietnam
Tên dự án: Dự án nhà kho Union Khu vực: The Others Khách hàng: Union Transport Import & Export Co., LTD Địa điểm: Cambodia
Tên dự án: Dự án trung tâm thương mại Khalandale Khu vực: The Others Khách hàng: Khalandale Mall Địa điểm: Cambodia
Tên dự án: Dự án Vietnam Trim Park Khu vực: The South Area Khách hàng: Konoike Địa điểm: Vietnam
Tên dự án: Dự án SEA Khu vực: The South Area Khách hàng: NOX Corporation Địa điểm: Vietnam
Tên dự án: Dự án nhà máy Neumann Coffee Khu vực: The South Area Khách hàng: Neumann Gruppe Vietnam Địa điểm: Vietnam
Tên dự án: Dự án Silver Oak Khu vực: The South Area Khách hàng: Frasers Property (Thailand) Địa điểm: Thailand
Tên dự án: Dự án New CS Khu vực: The Others Khách hàng: Thai Better Food Địa điểm: Thailand