Dự án
Tên dự án: Dự án Delta Gaili Khu vực: The Center Area Khách hàng: Delta Galil Vietnam Co. LTD Địa điểm: Phu Cat, Binh Dinh
Tên dự án: Tan Phuoc Khanh Khu vực: The Center Area Khách hàng: Địa điểm: Phu My- Ba Ria Vung Tau
Tên dự án: Dự án Huyndai-Vinashin Khu vực: The Center Area Khách hàng: Địa điểm: Nha Trang-Khanh Hoa
Tên dự án: Trường IT Việt -Hàn Khu vực: The Center Area Khách hàng: Địa điểm: Da Nang
Tên dự án: CO.OP Mart Pleiku Khu vực: The Center Area Khách hàng: Địa điểm: Pleiku-Gia Lai
Tên dự án: Trung tâm thương mại An Hưng Garment Khu vực: The Center Area Khách hàng: Địa điểm: Tuy Hoa-Phu Yen
Tên dự án: Nhà máy Scavi Khu vực: The Center Area Khách hàng: Địa điểm: Hue City
Tên dự án: TCIE - Nissan plant Khu vực: The Center Area Khách hàng: Địa điểm: Da Nang
Tên dự án: Nhà kho DPM Khu vực: The Center Area Khách hàng: Địa điểm: Binh Dinh