Dự án
Tên dự án: Dự án nhà máy Texhong Khu vực: The North Area Khách hàng: Texhong Địa điểm: Quang Ninh, Vietnam
Tên dự án: Dự án nhà máy Sika Khu vực: The North Area Khách hàng: Địa điểm: Bac Ninh, Vietnam
Tên dự án: Dự án Toei Khu vực: The North Area Khách hàng: Toei Ltd, Co. Địa điểm: Hung Yen, Vietnam
Tên dự án: DỰ ÁN NHÀ MÁY DỆT MAY HIGHTECH Khu vực: The North Area Khách hàng: Reliable Source Industrial Company Địa điểm: Nam Dinh, Viet Nam
Tên dự án: PEPSICO 512 Khu vực: The North Area Khách hàng: Địa điểm: Bac Ninh province
Tên dự án: DỰ ÁN CORONET VIỆT NAM Khu vực: The North Area Khách hàng: CORONET Địa điểm: VIETNAM
Tên dự án: DỰ ÁN BETAGRO Khu vực: The North Area Khách hàng: Địa điểm:
Tên dự án: DỰ ÁN PEPSI AMATA Khu vực: The North Area Khách hàng: PEPSICo Địa điểm: VIETNAM
Tên dự án: SAI GON CENTRE GIAI ĐOẠN 1 & 2 Khu vực: The North Area Khách hàng: Địa điểm: