Dự án
Tên dự án: Dự án trung tâm thương mại Khalandale Khu vực: The Others Khách hàng: Khalandale Mall Địa điểm: Cambodia
Tên dự án: Dự án New CS Khu vực: The Others Khách hàng: Thai Better Food Địa điểm: Thailand
Tên dự án: Dự án INTERNATIONAL WIRING SYSTEM Khu vực: The Others Khách hàng: RIOFIL CORPORATION (JFE Japan) Địa điểm: Philippines
Tên dự án: Dự án SCG - UPPC Khu vực: The Others Khách hàng: SCG - UPPC Philippines Địa điểm: Philippines
Tên dự án: Dự án RK Steel Khu vực: The Others Khách hàng: RK Steel Địa điểm: Myanmar
Tên dự án: Dự án nhà máy Rental Khu vực: The Others Khách hàng: Rental Địa điểm: Myanmar
Tên dự án: Dự án TOA Chugoku Khu vực: The Others Khách hàng: TOA Paint Địa điểm: Myanmar
Tên dự án: Cargill Project Khu vực: The Others Khách hàng: Cargill Địa điểm: Vietnam
Tên dự án: Dự án nhà máy C.P Khu vực: The Others Khách hàng: Charoen Pokphand Group Co., Ltd. Địa điểm: Vietnam