Dự án
Tên dự án: Dự án Vietnam Trim Park Khu vực: The South Area Khách hàng: Konoike Địa điểm: Vietnam
Tên dự án: Dự án SEA Khu vực: The South Area Khách hàng: NOX Corporation Địa điểm: Vietnam
Tên dự án: Dự án nhà máy Neumann Coffee Khu vực: The South Area Khách hàng: Neumann Gruppe Vietnam Địa điểm: Vietnam
Tên dự án: Dự án Silver Oak Khu vực: The South Area Khách hàng: Frasers Property (Thailand) Địa điểm: Thailand
Tên dự án: Dự án nhà mẫu Đông Á Land Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: HCMC, Vietnam
Tên dự án: Dự án khu phức hợp Onehub Sài Gòn Khu vực: The South Area Khách hàng: Ascendas Saigon Bund Địa điểm: HCMC, Vietnam
Tên dự án: Dự án PCG Khu vực: The South Area Khách hàng: PCG Địa điểm: Myanmar
Tên dự án: Dự án Paiho Khu vực: The South Area Khách hàng: Paiho Địa điểm: Ho Chi Minh City, Vietnam
Tên dự án: Dự án Nissey Metal Khu vực: The South Area Khách hàng: Nissey Metal Company Địa điểm: Cambodia