Dự án
Thông tin dự án

CP Group - Feed Mill

Khách hàng: CP Group Khu vực: The Others Địa điểm: Myanmar Khu vực: 20,000m2

1 2 3 4 5 6