Dự án
Thông tin dự án

DỰ ÁN NHÀ MÁY DAEYEONG VINA

Khách hàng: Daeyeong Textile Co. Khu vực: The South Area Địa điểm: Amata IP, Dong Nai, Vietnam Khu vực: 20,000 m2

1 2 3 4