Dự án
Thông tin dự án

DỰ ÁN NHÀ KHO MỚI KHON KEAN

Khách hàng: Charoen Pokphand Group Khu vực: The South Area Địa điểm: Thailand Khu vực: 2,000 m2

1 2