Dự án
Thông tin dự án

Dự án nhà máy Sika

Khách hàng: Khu vực: The North Area Địa điểm: Bac Ninh, Vietnam Khu vực: 18.000 m2

1 2 3 4 5 6 7