Dự án
Thông tin dự án

DỰ ÁN NHÀ MÁY DỆT MAY WORLDON VIỆT NAM

Khách hàng: Shenzhou International Group Khu vực: The South Area Địa điểm: South East IP, Cu Chi, HCMC, Vietnam Khu vực: 300,000 m2

1 2 3 4 5 6 7