Dự án
Thông tin dự án

Dự án Cavi Food

Khách hàng: Khu vực: The Others Địa điểm: Phnompenh - Cambodia Khu vực: 45,000m2

1 2 3