Dự án
Thông tin dự án

PRIMALLIS

Khách hàng: PRIMALLIS CAMBODIA CO.,LTD Khu vực: The Others Địa điểm: Oudong Ward, Phnompenh City, Cambodia Khu vực: 55.000 m2

1 2