Dự án
Tên dự án: DỰ ÁN CORONET VIỆT NAM Khu vực: The North Area Khách hàng: CORONET Địa điểm: VIETNAM
Tên dự án: DỰ ÁN BETAGRO Khu vực: The North Area Khách hàng: Địa điểm:
Tên dự án: DỰ ÁN PEPSI AMATA Khu vực: The North Area Khách hàng: PEPSICo Địa điểm: VIETNAM
Tên dự án: SAI GON CENTRE GIAI ĐOẠN 1 & 2 Khu vực: The North Area Khách hàng: Địa điểm:
Tên dự án: BATAM SHIPYARD WORKSHOP Khu vực: The North Area Khách hàng: Utraco Corporation Batam Địa điểm: INDONESIA
Tên dự án: DAMEN SHIPYARD Khu vực: The North Area Khách hàng: DAMEN SONG CAM COMPNAY Địa điểm: Hoang Dong, Thuy Nguyen, Hai Phong City
Tên dự án: Tan Phuoc Khanh Khu vực: The Center Area Khách hàng: Địa điểm: Phu My- Ba Ria Vung Tau
Tên dự án: Sai Gon Ship Yard Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Dist 2 - HCMC
Tên dự án: Sai Gon Offshore Khu vực: The South Area Khách hàng: Dong Xuyen IP- Ba Ria Vung Tau Địa điểm: