Trụ sở chính: 148 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

 • Dự án nhà máy Goretek

 • Area: 30.000 sqm
 • Owner: Goretek
 • Location: Vietnam

Dự án liên quan

 • Marvel Phase 2

 • Area: 200,000m2
 • Owner: Shenzhou International Group
 • Location: Cambodia
 • Dự án SEA

 • Area: 100.000 sqm
 • Owner: NOX Corporation
 • Location: Vietnam
 • Dự án Denko

 • Area: 2.000 tonnes of steel
 • Owner: Denko
 • Location: Myanmar