Trụ sở chính: 148 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

DỰ ÁN

Ý TƯỞNG CỦA BẠN - THỬ THÁCH CỦA CHÚNG TÔI

TOGETHER WE BUILD THE BETTER FUTURE


 • Dự án nhà máy Goretek

 • Area: 30.000 sqm
 • Owner: Goretek
 • Location: Vietnam

Dự án liên quan

 • SLP Long Hậu

 • Area: 22,000m2
 • Owner: SLP Logistics
 • Location: Vietnam
 • MFC Warehouse

 • Area: 40,000m2
 • Owner: Millennium Furniture
 • Location: Vietnam
 • Duong Vinh Hoa

 • Area: 33,000m2
 • Owner: Duong Vinh Hoa
 • Location: Vietnam
 • M-Pride

 • Area: 10,000
 • Owner: Aung Depar Construction
 • Location: Myanmar
 • Marvel Phase 2

 • Area: 200,000m2
 • Owner: Shenzhou International Group
 • Location: Cambodia
 • IMG Phuoc Dong

 • Area: 300.000 sqm
 • Owner: IMG Phuoc Dong
 • Location: Vietnam
 • Dự án SEA

 • Area: 100.000 sqm
 • Owner: NOX Corporation
 • Location: Vietnam
 • Dự án New CS

 • Area: 20.000 sqm
 • Owner: Thai Better Food
 • Location: Thailand
HOTLINE
(+84) 767676170
CONTACT US
NOW