Dự án
Thông tin dự án

DỰ ÁN NHÀ MÁY DỆT MAY HIGHTECH

Khách hàng: Reliable Source Industrial Company Khu vực: The North Area Địa điểm: Nam Dinh, Viet Nam Khu vực: 40,000 m2

1 2 3 4 5