Dự án
Thông tin dự án

Dự án nhà máy Ortholite

Khách hàng: Ortholite Khu vực: The Others Địa điểm: Binh Duong, Vietnam Khu vực: 80,000 m2

1 2 3