Dự án
Thông tin dự án

DỰ ÁN NHÀ MÁY RK

Khách hàng: RK Khu vực: The Others Địa điểm: Yangon, Myanmar Khu vực: 20,000 m2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15