Dự án
Thông tin dự án

Sam Duk Vietnam Factory

Khách hàng: Sam Duk Garment Khu vực: The Others Địa điểm: Long An, Vietnam Khu vực: 30.000m2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10