Dự án
Thông tin dự án

NHÀ MÁY DỆT MAY SHOWA

Khách hàng: SHOWA Khu vực: The South Area Địa điểm: Thilawa IP, Myanmar Khu vực: 15.000 m2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13