Trụ sở chính: 148 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

  • Dự án nhà máy Neumann Coffee

  • Area: 30.000 sqm
  • Owner: Neumann Gruppe Vietnam
  • Location: Vietnam

Dự án liên quan

  • Marvel Phase 2

  • Area: 200,000m2
  • Owner: Shenzhou International Group
  • Location: Cambodia
  • Dự án SEA

  • Area: 100.000 sqm
  • Owner: NOX Corporation
  • Location: Vietnam
  • Dự án Denko

  • Area: 2.000 tonnes of steel
  • Owner: Denko
  • Location: Myanmar