Dự án
Thông tin dự án

Nhà máy VINAMILK

Khách hàng: Khu vực: The South Area Địa điểm: My Phuoc - Binh Duong Khu vực: 18,000m2

1 2