Dự án
Tên dự án: Dự án nhà máy Crown Khu vực: The Others Khách hàng: Crown Địa điểm: Thailand
Tên dự án: Dự án Vitalo Khu vực: The Others Khách hàng: Vitalo Địa điểm: Thailand
Tên dự án: Dự án Yangon Makro Khu vực: The Others Khách hàng: Makro Địa điểm: Yangon, Myanmar
Tên dự án: Dự án Cabuyao Multi Purpose Hall Khu vực: The Others Khách hàng: Địa điểm: Cabuyao City, Laguna, Phillippines
Tên dự án: Dự án Makro Siem Reap Khu vực: The Others Khách hàng: Địa điểm: Cambodia
Tên dự án: Dự án khu phức hợp Onehub Sài Gòn Khu vực: The South Area Khách hàng: Ascendas Saigon Bund Địa điểm: HCMC, Vietnam
Tên dự án: Dự án Wilcon Depot Khu vực: The Others Khách hàng: Wilcon Depot Địa điểm: Philippines
Tên dự án: Dự án Super Hotel Khu vực: The Others Khách hàng: Super Hotel Địa điểm: Thilawa SEZ, Yangon, Myanmar
Tên dự án: Dự án nhà máy ASRB Khu vực: The Others Khách hàng: ARSB Địa điểm: Thailand