Trụ sở chính: 148 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

  • Dự án KJ

  • Area:
  • Owner: 20000m2
  • Location: Vietnam

Related Projects

  • DAMEN SHIPYARD

  • Area:
  • Owner: DAMEN SONG CAM COMPNAY
  • Location: Vietnam