Dự án
Thông tin dự án

DỰ ÁN KERRY LOGISTICS

Khách hàng: Kerry Logistic Khu vực: The Others Địa điểm: Phnom Penh City, Cambodia Khu vực: The bonded warehouse (20,000 m2); showroom F (1,500 m2) and showroom G (2,000 m2)

1 2 3 4 5 6