Dự án
Tên dự án: Sai Gon Ship Yard Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Dist 2 - HCMC
Tên dự án: Sai Gon Offshore Khu vực: The South Area Khách hàng: Dong Xuyen IP- Ba Ria Vung Tau Địa điểm:
Tên dự án: Dự án KJ Khu vực: The South Area Khách hàng: 20000m2 Địa điểm: Ba Ria Vung Tau