Trụ sở chính: 148 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

  • 3rd Factory of OJI GS Paper Packaging

  • Area: 20000
  • Owner:
  • Location: Myanmar
  • Project name:3rd Factory of OJI GS Paper PackagingArea: 20,000 m2Location: Myanmar


Dự án liên quan