Trụ sở chính: 148 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

  • Dự án cầu thủy điện Đồng Nai 4

  • Area:
  • Owner:
  • Location: Vietnam
  • Project name: Brigde of Dong Nai 4 hydroelectricQuantity: 400MTLocation: Lam Dong


Dự án liên quan