Trụ sở chính: 148 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

  • Dự án cổng chào Vsip

  • Area:
  • Owner:
  • Location: Vietnam
  • Project name: Vsip gateLengh of gate:1000MLocation: Vsip- Binh Duong


Dự án liên quan