Trụ sở chính: 148 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

  • Dự án S.A.C

  • Area:
  • Owner:
  • Location: Vietnam
  • Project name:S.A.C BuildingQuantity:450MT (7foors)Location: Truong Son St, Tan Binh Dist, HCMC 


Dự án liên quan