Trụ sở chính: 148 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

 

NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU

 
 

Clear space specification

Clear space specification
 •  
 • HEX: 13499C
  C:100 M:83 Y:2 K:0
  RGB: 19,73,156
 •  
 • HEX: FFFFFF
  C:0 M:0 Y:0 K:0
  RGB: 255,255,255
 •  
 • HEX: 939597
  C:0 M:0 Y:0 K:50
  RGB: 147,149,151

Clear space specification