Dự án
Thông tin dự án

Dự án nhà máy Crown

Khách hàng: Crown Khu vực: The Others Địa điểm: Thailand Khu vực: 20.000 sq meters

1 2 3 4 5