Dự án
Thông tin dự án

Dự án Super Hotel

Khách hàng: Super Hotel Khu vực: The Others Địa điểm: Thilawa SEZ, Yangon, Myanmar Khu vực: 7.000 m2

1 2