Dự án
Tên dự án: Dự án nhà máy Lock & Lock Khu vực: The Others Khách hàng: Lock & Lock Living Co. Ltd Địa điểm: Tien Giang, Vietnam
Tên dự án: Teng Lay Dry Port Khu vực: The Others Khách hàng: Teng Lay Dry Port Địa điểm: Bavet, Cambodia
Tên dự án: Konoike Transportation Project Khu vực: The Others Khách hàng: Konoike Construciton Co., Ltd Địa điểm: Thilawa, Yangon, Myanmar
Tên dự án: DỰ ÁN SAGAWA Khu vực: The South Area Khách hàng: Sagawa Express Co., Ltd Địa điểm: Nhon Trach IP, Dong Nai, Vietnam
Tên dự án: DỰ ÁN TRUNG TÂM DỊCH VỤ TOYOTA Khu vực: The Others Khách hàng: Toyota Cambodia Co., Ltd Địa điểm: Phnom Penh, Cambodia
Tên dự án: HANACOBI Khu vực: The South Area Khách hàng: Lock & Lock Vietnam Địa điểm: Long Hau, Long An, Vietnam
Tên dự án: DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ SALA Khu vực: The South Area Khách hàng: Dai Quang Minh Corporation Địa điểm: District 2, Ho Chi Minh city, Vietnam
Tên dự án: SIÊU THỊ LONG KHÁNH Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm:
Tên dự án: TRUNG TÂM VIKID Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: