Dịch vụ
Design

Chúng tôi sử dụng phần mềm chuyên dụng trong việc tính toán và thiết kế để đảm bảo bạn sẽ nhận được báo giá, bản vẽ trình duyệt hoặc phê chuẩn dự án trong vòng 7 ngày làm việc.

BMB STEEL ÁP DỤNG PHIÊN BẢN MỚI NHẤT CÁC TIÊU CHUẨN HOA KỲ NHƯ MBMA, AISC, AWSD... TRONG VIỆC THIẾT KẾ, CHẾ TẠO & LẮP DỰNG CÔNG TRÌNH.

Chúng tôi sử dụng phần mềm chuyên dụng trong việc tính toán và thiết kế để đảm bảo bạn sẽ nhận được báo giá, bản vẽ trình duyệt hoặc phê chuẩn dự án trong vòng 7 ngày làm việc.

Phần mềm CAD, Shop Engineering được liên kết với các thiết bị cắt CNC để tự động hóa việc sản xuất  tại các xưởng chế tạo. Bản vẽ lắp ráp với những hướng dẫn rõ ràng được cung cấp tại địa điểm để quá trình lắp đặt được chính xác.

Fabrication
Erection