Dự án
Tên dự án: DỰ ÁN KOYORAD (NHẬT BẢN) Khu vực: The Others Khách hàng: Địa điểm: Thilawa IP, Myanmar
Tên dự án: FOSTER Khu vực: The Others Khách hàng: Địa điểm: Thilawa Industrial Park, Myanmar
Tên dự án: Honey Garment Khu vực: The Others Khách hàng: Địa điểm: Mingaladon industrial park, Yangon, Myanmar
Tên dự án: OJI PAPER (NHẬT BẢN) Khu vực: The Others Khách hàng: Địa điểm: Mingaladon Industrial park, Yangon, Myanmar
Tên dự án: NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒNG HỒ Khu vực: The Others Khách hàng: RICHEST TIME (HongKong) Co,.Ltd Địa điểm: Yangon – Myanmar
Tên dự án: CP Group - Feed Mill Khu vực: The Others Khách hàng: CP Group Địa điểm: Myanmar
Tên dự án: KINH ĐÔ Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: VSIP - Binh Duong
Tên dự án: NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIÀY KING MAKER Khu vực: The Others Khách hàng: Địa điểm: P.P-Cambodia
Tên dự án: Nhà máy UPL Pesticide Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Amata IP - Dong Nai