Dự án
Tên dự án: Dự án nhà máy Rental Khu vực: The Others Khách hàng: Rental Địa điểm: Myanmar
Tên dự án: Dự án TOA Chugoku Khu vực: The Others Khách hàng: TOA Paint Địa điểm: Myanmar
Tên dự án: Cargill Project Khu vực: The Others Khách hàng: Cargill Địa điểm: Vietnam
Tên dự án: Dự án nhà máy C.P Khu vực: The Others Khách hàng: Charoen Pokphand Group Co., Ltd. Địa điểm: Vietnam
Tên dự án: Dự án XDS Bicycle Khu vực: The Others Khách hàng: XDS Shenzhen Xidesheng Bicycles Co., Ltd Địa điểm: Cambodia
Tên dự án: Dự án nhà máy Crown Khu vực: The Others Khách hàng: Crown Địa điểm: Thailand
Tên dự án: Dự án ARB Khu vực: The Others Khách hàng: ARB Địa điểm: Thailand
Tên dự án: Dự án Yojin Khu vực: The Others Khách hàng: Yojin Địa điểm: Myanmar
Tên dự án: Dự án Vitalo Khu vực: The Others Khách hàng: Vitalo Địa điểm: Thailand