Dự án
Tên dự án: Dự án RG Logistic Khu vực: The Others Khách hàng: RG Logistic Địa điểm: Myanmar
Tên dự án: Dự án TOA Paint Khu vực: The Others Khách hàng: TOA Paint Địa điểm: Thilawa SEZ, Myanmar
Tên dự án: Dự án Denko Khu vực: The Others Khách hàng: Denko Địa điểm: Thilawa SEZ, Myanmar
Tên dự án: Dự án nhà máy Marvel Khu vực: The Others Khách hàng: Gain Lucky Địa điểm: Cambodia
Tên dự án: Dự án Yangon Makro Khu vực: The Others Khách hàng: Makro Địa điểm: Yangon, Myanmar
Tên dự án: Dự án MDG Khu vực: The Others Khách hàng: Địa điểm: Thilawa Local Industrial Zone
Tên dự án: Dự án nhà máy nhiệt điện than Khu vực: The Others Khách hàng: Địa điểm: Thailand
Tên dự án: Dự án OSOTSPA Khu vực: The Others Khách hàng: Osotspa Địa điểm: Thilawa SEZ, Yangon, Myanmar
Tên dự án: Dự án Cabuyao Multi Purpose Hall Khu vực: The Others Khách hàng: Địa điểm: Cabuyao City, Laguna, Phillippines