Dự án
Tên dự án: DỰ ÁN YANMAR Khu vực: The Others Khách hàng: Yanmar Địa điểm: Thilawa IP, Myanmar
Tên dự án: Dự án Delta Gaili Khu vực: The Center Area Khách hàng: Delta Galil Vietnam Co. LTD Địa điểm: Phu Cat, Binh Dinh
Tên dự án: DỰ ÁN NHÀ MÁY PHARMACY Khu vực: The Others Khách hàng: Địa điểm: Thailand
Tên dự án: DỰ ÁN NHÀ MÁY KOHKONG Khu vực: The Others Khách hàng: Địa điểm: KohKong IP, Cambodia
Tên dự án: DỰ ÁN SAGAWA Khu vực: The South Area Khách hàng: Sagawa Express Co., Ltd Địa điểm: Nhon Trach IP, Dong Nai, Vietnam
Tên dự án: DỰ ÁN TRUNG TÂM DỊCH VỤ TOYOTA Khu vực: The Others Khách hàng: Toyota Cambodia Co., Ltd Địa điểm: Phnom Penh, Cambodia
Tên dự án: Dự án Toei Khu vực: The North Area Khách hàng: Toei Ltd, Co. Địa điểm: Hung Yen, Vietnam
Tên dự án: Dự án Wacoal Khu vực: The Others Khách hàng: Wacoal Japan Địa điểm: Myanmar
Tên dự án: DỰ ÁN MARUBENI Khu vực: The South Area Khách hàng: Marubeni Địa điểm: Myanmar