Dự án
Tên dự án: Dự án Delta Gaili Khu vực: The Center Area Khách hàng: Delta Galil Vietnam Co. LTD Địa điểm: Phu Cat, Binh Dinh
Tên dự án: Nhà máy Scavi Khu vực: The Center Area Khách hàng: Địa điểm: Hue City
Tên dự án: TCIE - Nissan plant Khu vực: The Center Area Khách hàng: Địa điểm: Da Nang
Tên dự án: Nhà kho DPM Khu vực: The Center Area Khách hàng: Địa điểm: Binh Dinh