Dự án
Tên dự án: Dự án nhà máy Texhong Khu vực: The North Area Khách hàng: Texhong Địa điểm: Quang Ninh, Vietnam
Tên dự án: Dự án nhà máy Sika Khu vực: The North Area Khách hàng: Địa điểm: Bac Ninh, Vietnam
Tên dự án: Dự án Toei Khu vực: The North Area Khách hàng: Toei Ltd, Co. Địa điểm: Hung Yen, Vietnam
Tên dự án: DỰ ÁN NHÀ MÁY DỆT MAY HIGHTECH Khu vực: The North Area Khách hàng: Reliable Source Industrial Company Địa điểm: Nam Dinh, Viet Nam
Tên dự án: DỰ ÁN NOKIA BẮC NINH Khu vực: The North Area Khách hàng: Địa điểm:
Tên dự án: Dự án LS Cable Khu vực: The North Area Khách hàng: Địa điểm: Nhon Trach IP
Tên dự án: Nhà máy Uniden Khu vực: The North Area Khách hàng: Địa điểm: Hai Duong
Tên dự án: Nhà máy Mobase Khu vực: The North Area Khách hàng: Địa điểm: Yen Phong IP - Bac Ninh
Tên dự án: Toyo Ink Khu vực: The North Area Khách hàng: Địa điểm: Que Vo -Bac Ninh