Dự án
Tên dự án: Dự án INTERNATIONAL WIRING SYSTEM Khu vực: The Others Khách hàng: RIOFIL CORPORATION (JFE Japan) Địa điểm: Philippines
Tên dự án: Dự án SCG - UPPC Khu vực: The Others Khách hàng: SCG - UPPC Philippines Địa điểm: Philippines
Tên dự án: Dự án RK Steel Khu vực: The Others Khách hàng: RK Steel Địa điểm: Myanmar
Tên dự án: Dự án nhà máy Rental Khu vực: The Others Khách hàng: Rental Địa điểm: Myanmar
Tên dự án: Dự án TOA Chugoku Khu vực: The Others Khách hàng: TOA Paint Địa điểm: Myanmar
Tên dự án: Dự án ARB Khu vực: The Others Khách hàng: ARB Địa điểm: Thailand
Tên dự án: Dự án TOA Paint Khu vực: The Others Khách hàng: TOA Paint Địa điểm: Thilawa SEZ, Myanmar
Tên dự án: Dự án Denko Khu vực: The Others Khách hàng: Denko Địa điểm: Thilawa SEZ, Myanmar
Tên dự án: Dự án nhà máy Marvel Khu vực: The Others Khách hàng: Gain Lucky Địa điểm: Cambodia