Dự án
Thông tin dự án

Dự án AJU PHC - PILE PLANT

Khách hàng: AJU Myanmar Khu vực: The Others Địa điểm: Thilawa SEZ, Yangon, Myanmar Khu vực: 7.000 m2

1 2