Dự án
Thông tin dự án

Dự án Denko

Khách hàng: Denko Khu vực: The Others Địa điểm: Thilawa SEZ, Myanmar Khu vực: 2.000 tonnes of steel

1 2 3 4 5 6 7 8 9